Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre, banka politika faizini yüzde 19 oranında sabit bıraktı.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın  hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklemektedir. Bununla birlikte, aşılama programlarında ilerleme kaydeden ekonomiler  kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü bir  performans sergilemektedir. Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia  fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve  taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve  tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal  emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda  fiyatları üzerine olumsuz yansımaları görülmektedir. Yükselen küresel  enflasyon ve enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar  üzerindeki etkileri önemini korumaktadır.

Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış  talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın  toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen  hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin  daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Ticari  krediler ılımlı bir seyir izlemektedir. Son dönemde açılma ve  ertelenmiş talebe bağlı olarak artış gösteren bireysel kredilerin  ılımlı seyre dönmesi için alınan makroihtiyati tedbirlerin yeterliliği  izlenmektedir. Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı  para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir.

İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm  faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler  hesabının fazla vermesi beklenmektedir. Cari işlemler dengesinde  görülen iyileşme eğilimi fiyat istikrarı hedefi için önem arz  etmektedir.

Son dönemde ithalat fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki  artışların yanı sıra, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz  kısıtları, açılmanın etkisiyle yaz aylarında enflasyonda görülebilecek  oynaklıklar ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama  davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam  etmektedir. Uluslararası tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki yüksek  seviyelere ilave olarak, bazı ürünlerde iklim koşulları kaynaklı arz  yönlü etkilerin açılma etkileriyle birleşmesiyle Temmuz ayında gıda  fiyatlarında gözlenen artış, enflasyondaki yükselişte belirleyici  olmuştur. Diğer taraftan, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep  üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmektedir. Enflasyon ve enflasyon  beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Enflasyon Raporu  tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para  politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu  doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları  kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe  işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine  ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza  edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam  edilecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki  düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış  eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi  yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu  etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının  sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin  oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede  almaya devam edecektir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir